card

АЖЛЫН БАЙР

 НИСЭХ БУУДЛЫН СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ИНЖЕНЕР  (Орон тоо-1)

НУБИЭ ХХК-ийн Нисэх буудлын үйл ажиллагаа удирдлагын газрын Үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн хэлтэст Нисэх буудлын систем хөгжүүлэлтийн инженер ажлын байранд урьж байна.

Гүйцэтгэх Үндсэн Үүрэг:

 • Нислэг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны системүүдийн бэлэн байдлыг хангах /ИТГ-ын хариуцсан инженерүүдтэй хамтран/
 • Нислэг үйлдвэрлэлийн систем, программ хангамжийн судалгаа, хөгжүүлэлт
 • Байгууллагын хэмжээнд ашиглагдаж буй систем, программ хангамжуудын хоорондын нийцэл, уялдаа холбоог хангах
 • Байгууллагын болон нисэх буудлын хэмжээнд ашиглагдах технологийн хэрэглээ, шаардлагыг тодорхойлох

Ерөнхий шаардлага:

Боловсрол:

 • Дээд, бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй

Мэргэжил:

 • Программ хангамж, Мэдээллийн технологи, Мэдээллийн системийн удирдлагын аль нэг байж болно

Ур чадвар:

 • Дэвшилтэт технологийн өргөн хүрээний мэдлэгтэй байх
 • Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх
 • Хариуцлага хүлээх чадвартай байх
 • Зохион байгуулах, Багаар ажиллах чадвартай байх
 • Програмчлалын хэлний мэдлэгтэй байх
 • Англи хэлний дунд түвшний мэдлэгтэй байх
 • Бичиг баримт боловсруулах чадвартай байх
 • Судалгаа шинжилгээ хийх чадвартай байх

Бусад шаардлага:

 • Шинэ төгсөгч байж болно

Хэрвээ та сонирхож байвал https://www.nubia-llc.mn/ажлын-байр цахим хуудас дах CV-г бөглөн [email protected] хаягт илгээнэ үү.

CV-г татаж авах линк:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcdn.greensoft.mn%2Fuploads%2Fusers%2F3731%2Ffiles%2FCV%2520form%2520-revised_last%25202023%252C01%252C18.docx&wdOrigin=BROWSELINK&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3oySupAbyCPzVvXOGA7TMR0r7RW5jz9ttWQNC8JPrjmu4kYLBBlKLP8vY_aem_Abip4ciiwZdZ5a8IMWLuQY_zl4pvAOFwuHZaOkGsgvnvOtBbZzierQGwharlU8dCYuXZ_IuwTGhbq6BSIY9riE6k

Хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2024.06.16-ны 16:00 цаг

Жич: CV-г илгээхдээ и-мэйлийн гарчиг хэсэгт горилж буй ажлын байрны нэрийг заавал бичнэ үү.

Холбоо барих: 7128-7395, 85050519

 НИСЭХ БУУДЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН  (Орон тоо-1 )

НУБИЭ ХХК-ийн Нисэх буудлын үйл ажиллагаа удирдлагын газрын Үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн хэлтэст Нисэх буудлын технологийн мэргэжилтэн ажлын байранд урьж байна.

Гүйцэтгэх Үндсэн Үүрэг:

 • Нисэх буудлын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны мэдээлэл солилцох ажиллагааг боловсронгуй болгох, хялбаршуулах, зураглал боловсруулах
 • Нисэх буудлыг хэрэглэсэн талаарх бүрэн бүтэн, үнэн зөв мэдээлэл, статистик бэлтгэх, боловсруулах
 • Нисэх буудлын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зураг төсөл, баримт бичгийг боловсруулах, сайжруулах
 • Нисэх буудлын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг оновчтойгоор, байж болох хамгийн бага зардлаар зохион байгуулах судалгаа хийх

Ерөнхий шаардлага:

Боловсрол:

 • Дээд, бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй

Мэргэжил:

 • Иргэний нисэх, мэдээллийн систем, тээвэр зохион байгуулалт, бизнес удирдлага, санхүү, маркетингийн аль нэг чиглэлээр байж болно

Ур чадвар:

 • Дэвшилтэт технологийн өргөн хүрээний мэдлэгтэй байх
 • Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх
 • Хариуцлага хүлээх чадвартай байх
 • Зохион байгуулах чадвартай байх
 • Багаар ажиллах чадвартай байх
 • Англи хэлний дунд түвшний мэдлэгтэй байх
 • Компьютерын өргөн хэрэглээний программуудыг бүрэн ашиглаж чаддаг байх

Бусад шаардлага:

 • Шинэ төгсөгч байж болно

Хэрвээ та сонирхож байвал https://www.nubia-llc.mn/ажлын-байр цахим хуудас дах CV-г бөглөн [email protected] хаягт илгээнэ үү.

CV-г татаж авах линк:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcdn.greensoft.mn%2Fuploads%2Fusers%2F3731%2Ffiles%2FCV%2520form%2520-revised_last%25202023%252C01%252C18.docx&wdOrigin=BROWSELINK&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3oySupAbyCPzVvXOGA7TMR0r7RW5jz9ttWQNC8JPrjmu4kYLBBlKLP8vY_aem_Abip4ciiwZdZ5a8IMWLuQY_zl4pvAOFwuHZaOkGsgvnvOtBbZzierQGwharlU8dCYuXZ_IuwTGhbq6BSIY9riE6k

Хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2024.06.16-ны 16:00 цаг

Жич: CV-г илгээхдээ и-мэйлийн гарчиг хэсэгт горилж буй ажлын байрны нэрийг заавал бичнэ үү.

Холбоо барих: 7128-7395, 85050519

"НУБИЭ” ХХК-ийн Инженер техникийн газарт
"Барилга байгууламжийн агааржуулалт, агаар сэлгэлтийн механик" орон тоо-1

Үндсэн чиг үүрэг:

•    Барилгын халаалт, агааржуулалт, хөргөлтийн системийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах.

•    Халаалт, агааржуулалт, хөргөлтийн систем, тоног төхөөрөмжийг шалгах, засвар үйлчилгээ, засвар үйлчилгээ хийх.


Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэгт хамрах үүрэг:

•    Тоног төхөөрөмжийг засварлаж, хэвийн ашиглалтад оруулна.
•    Техникийн баримт бичиг боловсруулах.


Мэргэжил:

•    Халаалт агаар сэлгэлтийн техникч
•    Хөргөлтийн техникч
•    Сантехникийн инженер


Мэргэшил:
•    Агааржуулалт, агаар сэлгэлт,хөргөлтийн системийн засвар, үйлчилгээний сургалтанд хамрагдсан байх

Ур чадвар:

•    Тоног төхөөрөмжийн гэмтэл саатлыг илрүүлж, хэвийн ажиллагаанд оруулах чадвартай байх.
•    Багаар ажиллах чадвартай байх.

•    Хувь хүний болон харилцааны ур чадвартай байх;


Хэрвээ та тухайн ажлын байрыг сонирхож байвал [email protected] гэсэн имэйл хаягаар анкетаа илгээнэ үү. /Жич: Анкет илгээхдээ горилж буй ажлын байрны нэрийг имэйлд тодорхой бичих/
Холбоо барих: +976 71287395, 85050519

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн газарт НЯГТЛАН БОДОГЧ /үндсэн орон тоо-1/

Үндсэн чиг үүрэг:

 • Санхүүгийн баримт бичиг, холбогдох баримт мэдээллийг бусад нэгжээс тогтоосон хугацаанд шаардаж, үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, санхүүгийн програмд бүртгэх
 • Үйлчлүүлэгчидтэй харилцах авлага, өглөгийн үлдэгдлийг баталгаажуулах, авлага, өглөг хуримтлагдахаас зайлхийх талаар бусад хэлтэстэй хамтран ажиллах
 • Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд СТОУС, холбоглох татварын хууль тогтоомж, компаний ёс зүйн дүрэм, бодлогыг дагаж мөрдөх.
 • Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэстэй холбоотой бусад ажил 

Албан тушаалд тавигдах шаардлага:

Боловсрол :   Бакалаврын зэрэг эсвэл түүнээс дээш

Мэргэжил :     Нягтлан Бодогч

Мэргэшил :     Нягтлан Бодогч, Эдийн засагч

Туршлага  :     Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар :    

 • Баримт бичиг боловсруулах чадвар сайтай байх
 • Зохион байгуулах чадвартай байх
 • Хариуцлагатай
 • Багаар ажиллах чадвартай байх
 • Хувийн болон харилцааны ур чадвартай байх
 • Анализ хийх болон эксэл программ дээр ажиллах чадвартай байх

Хэрвээ та тухайн ажлын байрыг сонирхож байвал [email protected] гэсэн имэйл хаягаар анкетаа илгээнэ үү.

/Жич: Анкет илгээхдээ горилж буй ажлын байрны нэрийг имэйлд тодорхой бичих/

Холбоо барих: +976 7128-7395, 85050519

                                 

Detailed Job Description:

1. Preparing, compiling, and monitoring the company’s business plan and budget, annual report, O&M report, and any other report/document to be submitted to Government organizations.

2. Supporting the preparation and organization of necessary documents for the Board of Directors Meeting and Shareholders Meeting.

3. Translation of official letters received to the company or to be issued by the company and introduce the letters to the CEO.

4. Communicate with 3rd party organizations regarding the main duties of the Division.

5. Develop, register, store and monitor documents and official letters received to the Division and to be issued by the Division.

6. Prepare and submit time balance, personal information, and research of Division employees.

7. Conduct research of training needs and requirements of the Division employees, develop training plans according to the requirements of the workplace.

Main Role:

1. The Corporate Strategy and Planning Officer is responsible for implementing the duties mentioned below in accordance with the instruction by Head of Business Planning Department, or Division Manager of Corporate Strategy and Planning Division.

2. Corporate Strategy and Planning Officer to increase the understanding of company’s business strategies and policies, to support the improvement of the company’s operational performance by defining the company’s development policy.

3. Responsible for developing, implementing, monitoring company management plans, annual reports, and other reports/documents and submitting them to the relevant organizations.

4. Preparing and organizing meetings of the Board of Directors, Shareholders meetings and other meetings included in the division’s duty and organizing work to ensure the implementation of     the meeting decisions.

 

Special Requirements of position:

           Education: Bachelor’s degree or above

           Occupation: Administration or International Relation or Environment, Marketing

           Classification: Being classified by occupation (Administration related works, Interpreting and Translation related works)

           Experience: 2 years or more in the related field

           Skills: Communication skill, Logical thinking, make analyzing, Creative

           Language: English (advanced), Japanese (would be advantage)

           Other: Proficient in using MS software, Positive attitude, Able to work in a team

Deadline: 17 June, 2024

Ажлын байрны нэр: Засварын техникч

Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг:

 • Дулааны станцын зуухны үндсэн болон туслах тоног төхөөрөмжүүдийн механик эд ангиуд, шугам хоолой, хаалт арматурын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавин, ашиглалтын явцад илэрсэн гэмтлийг шуурхай засварлаж, хэвийн ажиллагаанд оруулах;
 • Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус үзлэг, засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх;
 • Дулаан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны хүрээнд Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, салбарын дүрэм, журмуудыг чанд мөрдөж ажиллах;
 • Байгууллагын ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах;

Тавигдах шаардлага:

 • Тусгай дунд болон түүнээс дээш боловсролтой, Токарьчин, Гагнуурчин эсвэл Засварчин мэргэжилтэй байж болно
 • Дээрх мэргэжлээр сурч төгссөн шинэ төгсөгч байж болно
 • Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол давуу тал болно
 • Ажлын ачаалал даах, багаар ажиллах чадвартай байх
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, харилцааны ур чадварыг эзэмшсэн байх

 

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАГДЛАА

Ажлын байрны зорилго:

Компанийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу удирдан чиглүүлэх, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжийг дагаж мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх

Үндсэн үүрэг:

- Хуулийн хэлтсийн ажилтнуудыг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах 

- Монгол улсын хууль тогтоомж, , тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тайлагнах

- Удирдлагын шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянан үзэх

- Компанийн бусад компанитай байгуулсан гэрээ, хэлэлцээр, дотоод журам, журам зэрэг хууль эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулж, хянан үзэх.

- Бусад хэлтсийн үйл ажиллагаанд хууль эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх

- Ажилчдад дагаж мөрдөх журам, ёс зүйн дүрэм, дарамтын эсрэг бодлого, эдийн засгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар семинар зохион байгуулах.

- Хэлтсийн гишүүдийн мэдлэг, ур чадварын түвшинг дээшлүүлэх

- Компани доторх асуудлуудыг олж, холбогдох газар хэлтсүүдтэй хамтран шийдвэрлэх

Тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Бакалавр эсхүл магистрын зэрэгтэй

Мэргэжил: Хуульч

Туршлага:

- Хуулийн салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай

Гадаад хэл:

- Англи хэлний яриа, бичих, унших дунд түвшний мэдлэгтэй

Комьпютер:

- MS Word, Excel, Power Point програмуудыг бизнесийн зорилгоор ашиглах үндсэн ур чадвар

Бусад:

- Хэлтсийн гишүүд болон компанийн бусад хэлтэстэй  хамтран ажиллах

- Хэлтсийнхээ гишүүдийг удирдан зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх

- Компанийн ажилтнуудтай тэгш харилцах

- Асуудлыг олж, шийдвэрлэдэг байх

- Хэлтсийн үүрэг даалгаврыг хуваарийн дагуу цаг тухайд нь биелүүлдэг байх

- Хууль, эрх зүй ялангуяа хөдөлмөрийн тухай хуулийн өндөр мэдлэгтэй байх

- Компани болон ажилчдын мэдээллийг нууцлах

- Шударга, харилцааны соёлтой байх

Анкет татаж авах: https://www.nubia-llc.mn/%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D1%8B%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80

Анкет хүлээж авах  сүүлийн хугацаа 2024.06.21

 

 

Хүсэлт илгээх