card

НЭЭЛТТЭЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ

ХУДАЛДАН АВАЛТ

Зарласан тендерийн мэдээлэл:

Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.

Худалдан авалтын нэр

Зарласан огноо

Дуусах огноо

Нэмэлт мэдээлэл

1

-

-

-

 

         

 

 

 

Худалдан авалтын нэр

Зарласан огноо

Дуусах огноо

Нэмэлт мэдээлэл

2

 

 

 

 

 

 

Хүсэлт илгээх