Монгол Улс дахь Япон Улсын Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гишүүд нисэх буудалтай танилцлаа

A- A A+
Монгол Улс дахь Япон Улсын Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гишүүд нисэх буудалтай танилцлаа

Монгол дахь Япон Улсын Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим /Chamber of Commerce and Industry of Japan in Mongolia/-ын 14 гишүүд төлөөлөгчид НУБИЭ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын санаачилгаар 2021 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр нисэх буудалтай танилцах арга хэмжээнд оролцлоо.