Хэвийн бус нөхцөл үүссэн үед ажиллах тухай

A- A A+
Хэвийн бус нөхцөл үүссэн үед ажиллах тухай

Нисэх буудалд аливаа хэвийн бус нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд дараах арга хэмжээг авч, мэдээлэл дамжуулж ажиллах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. Холбогдох ажилтнуудад (нэн ялангуяа ээлжийн ажилтнуудад) мэдээлэл дамжуулахыг хүсье. Албан бичиг болон Хавсралтыг PDF хэлбэрээр орууллаа.

Файл татах