card

ХУДАЛДАН АВАЛТ

Худалдан авалтын нэр

Эхлэх огноо

Дуусах огноо

Нэмэлт мэдээлэл

1

Агаарын хөлгийн ачаа тээшний туузан дамжуулагч (1 багц)

2023.02.28

2023.03.20

Хаагдсан

2

Агаар боловсруулах системийн агаар шүүгч

2023.03.02

2023.03.21

Хаагдсан

3

Агаарын хөлгийн мөстөлтийг арилгах, мөстөлтөөс хамгаалах шингэн нийлүүлэгчийн сонгон шалгаруулалт

2023.03.06

2023.03.22

Хаагдсан

4 Нисэх буудлын хог хаягдлын менежментийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах болон хог хаягдлыг тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэгч мэргэжлийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах 2023.03.23 2023.04.13 Урилга татаж авах

 

Хүсэлт илгээх