card

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТҮҮХ

Худалдан авалтын нэр
Эхлэх огноо
Дуусах огноо
Нэмэлт мэдээлэл
1
Даатгалын үйлчилгээ (3 багц)
2022.06.07
2022.06.20
2
Универсал трактор
2022.06.15
2022.06.29
3
Дулааны станцын SHF14-1.25/150/70 маркын зуух No3 галын хотлын нүүр болон арын хэсгийн тоосгон өрлөг дулаалгыг шинэчлэн засварлах
2022.06.17
2022.07.04
4
Сантехникийн сэлбэг хэрэгсэл
2022.06.17
2022.07.20
Хаагдсан
5
Тэсрэх бодис илрүүлэх төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл
2022.06.21
2022.07.05
6
Ажилтнуудын цайны газрын үйл ажиллагаа эрхлэх
2022.07.21
2022.08.22
 Хүрэн нүүрс /технологийн/ нийлүүлэх
2022.08.19
2022.09.05
8
Контейнер , паллет буулгах төмөр тавцан 10 ширхэгийг хийлгүүлэх ажил
2022.10.07
2022.10.20
Хаагдсан
9
Агаарын хөлгийн мөстөлтийг арилгах, мөстөлтөөс хамгаалах шингэн нийлүүлэгчийн сонгон шалгаруулалт
2022.10.20
2022.11.04
Хаагдсан
10
Евро-5  Дизель түлш /Өвлийн/
2022.11.01
2022.11.10
Хаагдсан
11
Pеле хамгаалалт, автоматик /микропроцессор/ турших багаж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
2022.10.25
2022.11.16
Хаагдсан
12
Тээшний тэргэнцэр нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
2023.01.13
2023.02.02
Хаагдсан
13
Мастик хайлуулах тогоо нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
2023.01.20
2023.02.13
Хаагдсан
14
Зорчигч терминалын барилгад хүнсний автомат вэндинг машин байршуулах, валют солих үйлчилгээ эрхлэх зориулалтаар байр, талбай түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах
2023.01.23
2023.02.03
Хаагдсан
15
Firewall License (1 жил)
2023.01.23
2023.02.01
Хаагдсан
16
Тэсрэх бодис илрүүлэх төхөөрөмж, сервер, системд хийх тохируулгын ажил
2023.01.23
2023.02.28
Хаагдсан
17
Хадлангийн трактор, хадуур, тармуур, пресслэгч
2023.01.30
2023.02.16
Хаагдсан
18
Нисэх буудлын Зорчигч үйлчилгээний барилгын 1-р давхрын Олон улсын ирэгчийн тээш авах заалны засварын ажил
2023.01.30
2023.02.27
Хаагдсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хүсэлт илгээх