card

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТҮҮХ

Худалдан авалтын нэр

Эхлэх огноо

Дуусах огноо

Нэмэлт мэдээлэл

1

Даатгалын үйлчилгээ (3 багц)

2022.06.07

2022.06.20

Хаагдсан

2

Универсал трактор

2022.06.15

2022.06.29

Хаагдсан

3

Дулааны станцын SHF14-1.25/150/70 маркын зуух No3 галын хотлын нүүр болон арын хэсгийн тоосгон өрлөг дулаалгыг шинэчлэн засварлах

2022.06.17

2022.07.04

Хаагдсан

4

Сантехникийн сэлбэг хэрэгсэл

2022.06.17

2022.07.20

Хаагдсан

5

Тэсрэх бодис илрүүлэх төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл

2022.06.21

2022.07.05

Хаагдсан

6

Ажилтнуудын цайны газрын үйл ажиллагаа эрхлэх

2022.07.21

2022.08.22

Хаагдсан

Хүрэн нүүрс /технологийн/ нийлүүлэх

2022.08.19

2022.09.05

Хаагдсан

8

Контейнер , паллет буулгах төмөр тавцан 10 ширхэгийг хийлгүүлэх ажил

2022.10.07

2022.10.20

Хаагдсан

9

Агаарын хөлгийн мөстөлтийг арилгах, мөстөлтөөс хамгаалах шингэн нийлүүлэгчийн сонгон шалгаруулалт

2022.10.20

2022.11.04

Хаагдсан

10

Евро-5  Дизель түлш /Өвлийн/

2022.11.01

2022.11.10

Хаагдсан

11

Pеле хамгаалалт, автоматик /микропроцессор/ турших багаж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

2022.10.25

2022.11.16

Хаагдсан

12

Тээшний тэргэнцэр нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

2023.01.13

2023.02.02

Хаагдсан

13

Мастик хайлуулах тогоо нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

2023.01.20

2023.02.13

Хаагдсан

14

Зорчигч терминалын барилгад хүнсний автомат вэндинг машин байршуулах, валют солих үйлчилгээ эрхлэх зориулалтаар байр, талбай түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах

2023.01.23

2023.02.03

Хаагдсан

15

Firewall License (1 жил)

2023.01.23

2023.02.01

Хаагдсан

16

Тэсрэх бодис илрүүлэх төхөөрөмж, сервер, системд хийх тохируулгын ажил

2023.01.23

2023.02.28

Хаагдсан

17

Хадлангийн трактор, хадуур, тармуур, пресслэгч

2023.01.30

2023.02.16

Хаагдсан

18

Нисэх буудлын Зорчигч үйлчилгээний барилгын 1-р давхрын Олон улсын ирэгчийн тээш авах заалны засварын ажил

2023.01.30

2023.02.27

Хаагдсан

19

Агаарын хөлгийн ачаа тээшний туузан дамжуулагч (1 багц)

2023.02.28

2023.03.20

Хаагдсан

20

Агаар боловсруулах системийн агаар шүүгч

2023.03.02

2023.03.21

Хаагдсан

21

Агаарын хөлгийн мөстөлтийг арилгах, мөстөлтөөс хамгаалах шингэн нийлүүлэгчийн сонгон шалгаруулалт

2023.03.06

2023.03.22

Хаагдсан

22

Нисэх буудлын хог хаягдлын менежментийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах болон хог хаягдлыг тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэгч мэргэжлийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах

2023.03.23

2023.04.13

Хаагдсан

23

Нисэх буудлын аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэгч мэргэжлийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах

2023.03.31

2023.04.19

Хаагдсан

24

Цахилгаан сэрээт ачигч 2.5 тонн (1 ширхэг)

2023.04.03

2023.04.24

Хаагдсан

25

"НУБИЭ" ХХК-ийн Дулааны станцын нүүрсний хашаа шинээр барих ажил

2023.04.07

2023.04.27

Хаагдсан

26

Дулааны станцын  SHF14-1.25/150/70 маркын зуухны галын хотлын нүүр болон арын хэсгийн тоосгон өрлөгийг шинэчлэн засварлах ажил

2023.04.10

2023.05.01

Хаагдсан

27

Автобусны дулаан зогсоол түрээслүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

2023.04.10

2023.05.04

Хаагдсан

28

Нисэх буудлын гадна талбайг /15,284м2/ зүлэгжүүлэх ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах

2023.04.17

2023.05.01

Хаагдсан

29

Евро-5  дизель түлш /зун/ нийлүүлэгчийн сонгон шалгаруулалт

2023.04.27

2023.05.12

Хаагдсан

30

Зам талбайн цэвэрлэгээ, усалгаа, үйлчилгээний /дөрвөн улирал ашиглах/ машин нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

2023.04.28

2023.05.11

Хаагдсан

31

Агаарын хөлгийн ачаа тээшний туузан дамжуулагч (1 багц)

2023.05.01

2023.05.19

Хаагдсан

32

Агаарын хөлгийн зорчигч тээвэрлэх автобус /хуучин/  нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах.

2023.05.02

2023.06.12

Хаагдсан

33

2023 оны Санхүүгийн тайланд аудит хийх

2023.05.11

2023.05.25

Хаагдсан

34

Ажилчдын автобус нийлүүлэгчийн сонгон шалгаруулалт

2023.04.26

2023.06.07

Хаагдсан

35

Аврах гал унтраах барилгын дотор зогсоолын 5 хаалгыг автомат хаалгаар солих ажил

2023.04.21

2023.06.14

Хаагдсан

36

Даатгалын үйлчилгээ (3 багц)

2023.05.25

2023.06.12

Хаагдсан

37

EDX-н генератор хөргөлтийн хамт  иж бүрдэл (HI-RAY 9DB MJ Set EDtS/EDX-2is (HI-SCAN 10080 EDX-2is))-2 иж бүрдэл

2023.06.06

2023.06.16

Хаагдсан

 

Хүсэлт илгээх