Нэг удаагийн үнэмлэх авах

A- A A+
Нэг удаагийн үнэмлэх авах

НЭГ УДААГИЙН ҮНЭМЛЭХ АВАХ

1. Хүний НЭГ УДААГИЙН үнэмлэх авахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлж ирнэ:

  • Байгууллагын албан бичиг
  • Иргэний үнэмлэх

2. Тээврийн хэрэгслийн НЭГ УДААГИЙН үнэмлэх авахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлж ирнэ:

  • Байгууллагын албан бичиг
  • Жолооны үнэмлэх

Нэг удаагийн үнэмлэхээр нисэх буудлын бүсүүдэд нэвтэрч буй иргэнийг байнгын үнэмлэхтэй ажилтан дагалдаж бүсэд байх хугацаанд хариуцна.