МЭДЭГДЭЛ

A- A A+
МЭДЭГДЭЛ

2023 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын үйл ажиллагаатай танилцах үеэр нисэх буудлын гадна нийтийн эзэмшлийн бүсийн зарим хэсэгт цэвэрлэгээ бүрэн хийгддэггүй талаар хөндөж, Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа аялал жуулчлалын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд саад хийсэн мэтээр олон нийтэд мэдээлж байгаад Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт (НУБИЭ) ХХК-аас дараах тайлбарыг хүргүүлж байна.

Тус нисэх буудлын барилга байгууламж нь Монгол Улсын Засгийн газар болон Япон Улсын Засгийн газрын хоорондын иений хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжиж, Монгол Улсын Засгийн газрын захиалгаар хийгдсэн зураг төслөөр 2017 онд баригдаж дууссан төсөл юм. “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК нь 2019 онд Монгол Улсын Засгийн газартай 15 жилийн хугацаатай Концессын гэрээг байгуулж нисэх буудлын менежментийг хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулагдсан бөгөөд энэхүү гэрээний дагуу Иргэний нисэхийн ерөнхий газар (ИНЕГ) болон хуучин Буянт-Ухаа ОУНБ-д ажиллаж байсан нийт 600 гаран ажилтнуудыг шилжүүлэн авч 2021 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр нисэх буудлын үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Тус компани нь цар тахлын хүнд нөхцөлд нэг ч ажилтны орон тоог цомхотголгүйгээр нисэх буудлын үйл ажиллагааг тогтвортой явуулж энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Б. Бат-Эрдэнэ нь нисэх буудлын үйл ажиллагаатай танилцах үедээ гадна орчинд үүссэн тоосжилт, шороо цэвэрлэгээтэй холбоотой асуудлыг Концессын гэрээг цуцлах, өөрчлөх нөхцөл болох мэтээр хэвлэл мэдээллээр тайлбарлаж байгаа нь Концессын гэрээний талаарх Монгол Улсын Засгийн газрын бодлого, байр суурь гэж нийтэд ойлгогдох магадлалтай байгаад маш их харамсаж байна.

Сайдын онцолсон цэвэрлэгээний тухайд, бид өдөр тутмын нислэгийн цагийн хуваарийн дагуу зорчигч урсгалын нөхцөл байдлыг харгалзан өдөрт 4-5 удаа чийгтэй болон төхөөрөмжөөр цэвэрлэгээ хийдэг. Монголын цаг агаарын хуурай хүйтэн нөхцөл байдлаас шалтгаалан маш хурдан тоостой болох, чийгтэй цэвэрлэгээ хийх үед цэвэрлэсэн хэсэг нь хөлдөж мөстсөнөөр эсрэгээрээ зорчигч үйлчлүүлэгчид болон хүүхдүүд халтирч унах аюулыг үүсгэж, бүр цаашлаад халтирч унахдаа орох гарах шилэн хаалгыг мөргөн бэртэх гэмтэх аюултай тул зорчигчийн урсгал хамгийн бага байх үеэр цэвэрлэгээг хийж байна.

Концесс эзэмшигчийн хувьд олон улсын дүрэм журам, стандартын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас баримталж буй бодлогыг дэмжиж хамтран ажиллахаас гадна, нисэх буудлын үйл ажиллагааны аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг хангахад нэн тэргүүн анхаарч, зорчигч үйлчлүүлэгчдийн тав тухтай орчныг бүрдүүлэхийн тулд үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, олон улсад танигдсан нисэх буудал болгохын тулд манай хамт олон хамтран ажиллаж байна. Түүнчлэн цаашид шинэлэг санаа, санаачилга, шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллах болно.

                                                             Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт ХХК